Tag: rfn

dr Józef G. poleca, mielone z barszczem, mielone z kapustą, nadbudowa, poglądy, prasa nie kłamie

Obcy – decydujące starcie (III.)

Przyczynę tego podziału Hennighausen widzi w… zasięgu telewizyjnych stacji nadawczych w Niemczech Zachodnich. (…) Niemcy ze Wschodu na potęgę oglądali (oczywiście nielegalnie) „kapitalistyczną” telewizję z RFN. Od tego przywileju odciętych było (z przyczyn techniczno-geograficznych) tylkoContinue reading