i – miesięcznik trochę inny

ciekawe, choć efemeryczne wydawnictwo; dzieło nasze: Dorota Karaszewska, Maciej Kałkus, jeszcze kilka osób… i ja – ale głównie się tu Bolesław Rok, filozof-marksista udzielał… interesująca, choć chwilowa – była „rada redakcyjna”: (m.in.) Eichelberger, Zembaty, Jaro­sław Mar­kie­wicz
patrz też: Pusty Obłok, Sławomir Gołaszewski
mr m.