Dwie książki: historia + interpretacja (wyd. 2016).
Pierwsza – to moja rekonstrukcja dziejów Barbary, mej matki, żony dwóch tworców (jeden to mój ojciec, Zbigniew Makowski). Z posłowiem Sylwii Siedleckiej, znacznie ogólniejszym.
Druga książka to „Państwo Nikt: Basia”, picture book Marty Krzywickiej (+ dodatki). Wybrane lat kilka z życiorysu, z pierwszej książki – i narysowane.

więcej: Państwo Nikt (www; strona będzie się, mam nadzieję, powiększać)
gdzie kupić? „Manufaktura Legenda

zob. też: recenzje