nudno.

Sawicki: Żywność nie będzie już drożeć vs. 1,5 mln osób straci dodatki mieszkaniowe, czynsze wzrosną dwukrotnie a ja – przewiduję wzrost przestępczości pospolitej: kradzieży, kradzieży…

Zobacz więcej nudno.