„…jako wymuszona jest nieważna ab initio…”

Na marginesie wspomnę, że w ramach tych reparacji do 1953 r. otrzymywaliśmy (zawsze za pośrednictwem ZSRR) np. miliony (tak: miliony!) egzemplarzy dzieł Marksa, Lenina i Stalina drukowanych we wschodnioniemieckich drukarniach.

Prof. Stanisław Żerko: „Brak symetrii win w pojednaniu polsko-niemieckim”
rozm. Maciej Miłosz