Autor: makowski

a Autor: tam tam.
1945, 1989

Ekonomia, głupcze.

Niechęć różnych środowisk wobec Bolesława (Piaseckiego – mr m.) była tym większa, że Stowarzyszenie PAX otrzymało od władz bardzo duże środki finansowe i szybko zaczęło rozbudowywać swoją bazę materialną, przejmując nieruchomości, wydając książki, produkując dewocjonalia,Continue reading