Niedługo.

01-2015-PFL-de-MAN-Lot-final-800pxl


PFL, nr 1/2015
Spis treści

Przemysław Pietrzak – Semiotyka, retoryka, ironia (s. 9-14)
Joanna Jeziorska-Haładyj, Przemysław Pietrzak – Zofia Mitosek. Zjawisko i problem (s. 15-22)

KLASYKA

Joseph Hillis Miller – Paul de Man jako alergen (przeł. Ł. Żurek) (s. 23-46)

ROZPRAWY

Aleksandra Kremer – Metamorfozy metafory. Łotman i de Man wobec Jakobsona (s. 47-67)
Paweł Graf – Symbol i znak z Heglem w tle (na przykładzie Łotmana i de Mana) (s. 69-80)
Magdalena Stańczuk – Tropologiczna koncepcja groteski (s. 81-92)
Jan Potkański – Dekonstrukcja jako technika Siebie (s. 93-113)
Grzegorz Marzec – Ironia w semiosferze, ironia semiosfery (s. 115-135)
Piotr Sadzik – De Man – Derrida. Pomiędzy konieczną śmiercią a możliwym przeżyciem (s. 137-155)
Anna Cichy – Granice, transgresje. Konstrukcja i dekonstrukcja kategorii granicy w tekstach Jurija Łotmana i Paula de Mana (s. 157-167)
Joanna Jeziorska-Haładyj – De Man i Łotman wobec formalizmów (s. 169-180)
Aleksandra Berkieta – Kilka uwag o szaleństwie systemów semiotycznych w ujęciu Jurija Łotmana (i nie tylko) (s. 181-191)
Łukasz Żurek – Co można zjeść parabazą? Paul de Man w literaturoznawstwie polskim (s. 193-207)
Bożena Praszczak – Jak utrącone ręce Wenus. Imponderabilia retoryki i ironii tekstu w de Manowskim i Łotmanowskim czytaniu fragmentów Tomasza Manna (s. 209-224)
Bogdan Owczarek – O prozie Leopolda Buczkowskiego. Zmienić perspektywę (s. 225-233)

TWÓRCZOŚĆ

Zofia Mitosek – Dziecię PRL-u – fragmenty dziennika (s. 235-243)
Stanisław Gromadzki – Przygrywki (s. 245-272)
Marek Adam Grabowski – Opowieść o lesie (s. 273-275)

FORUM PHILOSOPHICUM

Dominik Mokrzewski – Dynamiczna koncepcja myślenia. Myślenie i postrzeganie w filozofii Immanuela Kanta i Wilfrida Sellarsa (s. 277-292)

KONKURS

Monika Bahyrycz – Ezoteryczne nauczanie Timajosa w świetle koncepcji Leo Straussa (s. 293-304)
Jan Molina – „Chaos jasnych myśli” czyli o podmiotowości i grawitacji w filozofii Woltera (s. 305-319)
Aleksandra Tobiasz – Historia jako kłopot czy wyzwanie? Kilka słów o środkowoeuropejskich potyczkach z czasem (s. 321-339)

RECENZJE I POLEMIKI

Paweł Pieniążek – „Nowa metafizyka” francuska (recenzja W stronę metafizyki Jacka Migasińskiego) (s. 341-355)
Jacek Migasiński – Przemilczana transgresja. Odpowiedź Pawłowi Pieniążkowi (s. 357-361)
Marcin Poręba – Hegel w sidłach współczesności (recenzja Hegla i pozoru Marcina Pańkowa) (s. 363-373)
Marcin Pańków – Aktualność i metafizyka. Odpowiedź Marcinowi Porębie (s. 375-386)
Michał Kruszelnicki – Zwierzęta Zaratustry (recenzja Zwierząt Zaratustry Olgi Kłosiewicz) (s. 387-400)
Olga Kłosiewicz – Znów o zwierzętach czyli potrzeba wiecznych powrotów. Odpowiedź Michałowi Kruszelnickiemu (s. 401-410)
Robert Piłat – Polowanie na bliźniego (recenzja 30 srebrników Karola Sauerlanda) (s. 411-418)

Noty o autorach (s. 419-424)

Stanisław Gromadzki

7 thoughts on “Niedługo.

 1. fieloryb

  Swoją drogą… Kilka dni temu zrobiłem sobie powtórkę z oglądania i czytania starych numerów Non Stopu. Fajne czasopismo to było.

  1. mr makowski

   tak: ale nie tylko Forma, myśmy tam – przez chwilę – tworzyli Zespół. miłe uczucie i twórcze.

   1. fieloryb

    Tak, to się wyczuwa między wierszami.

    Moja pamięć jest tu dziurawa, więc… czemu to się rozsypało? Nierentowne było?

    Pamiętam, że (chyba) po tej szalon3j ‚fazie zinowej’ nagle wrócił grzeczny logotyp a potem, (po 1-2 numeracha?) pismo znikło z rynku.

    Potem pojawiło się (jako swego rodzaju kontynuacja) pismo Rock’n’roll, Pisali tam Filip Łobodziński i Krzysztof Wacławiak. To też niestety padło.