01-2015-PFL-de-MAN-Lot-final-800pxl


PFL, nr 1/2015
Spis treści

Przemysław Pietrzak – Semiotyka, retoryka, ironia (s. 9-14)
Joanna Jeziorska-Haładyj, Przemysław Pietrzak – Zofia Mitosek. Zjawisko i problem (s. 15-22)

KLASYKA

Joseph Hillis Miller – Paul de Man jako alergen (przeł. Ł. Żurek) (s. 23-46)

ROZPRAWY

Aleksandra Kremer – Metamorfozy metafory. Łotman i de Man wobec Jakobsona (s. 47-67)
Paweł Graf – Symbol i znak z Heglem w tle (na przykładzie Łotmana i de Mana) (s. 69-80)
Magdalena Stańczuk – Tropologiczna koncepcja groteski (s. 81-92)
Jan Potkański – Dekonstrukcja jako technika Siebie (s. 93-113)
Grzegorz Marzec – Ironia w semiosferze, ironia semiosfery (s. 115-135)
Piotr Sadzik – De Man – Derrida. Pomiędzy konieczną śmiercią a możliwym przeżyciem (s. 137-155)
Anna Cichy – Granice, transgresje. Konstrukcja i dekonstrukcja kategorii granicy w tekstach Jurija Łotmana i Paula de Mana (s. 157-167)
Joanna Jeziorska-Haładyj – De Man i Łotman wobec formalizmów (s. 169-180)
Aleksandra Berkieta – Kilka uwag o szaleństwie systemów semiotycznych w ujęciu Jurija Łotmana (i nie tylko) (s. 181-191)
Łukasz Żurek – Co można zjeść parabazą? Paul de Man w literaturoznawstwie polskim (s. 193-207)
Bożena Praszczak – Jak utrącone ręce Wenus. Imponderabilia retoryki i ironii tekstu w de Manowskim i Łotmanowskim czytaniu fragmentów Tomasza Manna (s. 209-224)
Bogdan Owczarek – O prozie Leopolda Buczkowskiego. Zmienić perspektywę (s. 225-233)

TWÓRCZOŚĆ

Zofia Mitosek – Dziecię PRL-u – fragmenty dziennika (s. 235-243)
Stanisław Gromadzki – Przygrywki (s. 245-272)
Marek Adam Grabowski – Opowieść o lesie (s. 273-275)

FORUM PHILOSOPHICUM

Dominik Mokrzewski – Dynamiczna koncepcja myślenia. Myślenie i postrzeganie w filozofii Immanuela Kanta i Wilfrida Sellarsa (s. 277-292)

KONKURS

Monika Bahyrycz – Ezoteryczne nauczanie Timajosa w świetle koncepcji Leo Straussa (s. 293-304)
Jan Molina – „Chaos jasnych myśli” czyli o podmiotowości i grawitacji w filozofii Woltera (s. 305-319)
Aleksandra Tobiasz – Historia jako kłopot czy wyzwanie? Kilka słów o środkowoeuropejskich potyczkach z czasem (s. 321-339)

RECENZJE I POLEMIKI

Paweł Pieniążek – „Nowa metafizyka” francuska (recenzja W stronę metafizyki Jacka Migasińskiego) (s. 341-355)
Jacek Migasiński – Przemilczana transgresja. Odpowiedź Pawłowi Pieniążkowi (s. 357-361)
Marcin Poręba – Hegel w sidłach współczesności (recenzja Hegla i pozoru Marcina Pańkowa) (s. 363-373)
Marcin Pańków – Aktualność i metafizyka. Odpowiedź Marcinowi Porębie (s. 375-386)
Michał Kruszelnicki – Zwierzęta Zaratustry (recenzja Zwierząt Zaratustry Olgi Kłosiewicz) (s. 387-400)
Olga Kłosiewicz – Znów o zwierzętach czyli potrzeba wiecznych powrotów. Odpowiedź Michałowi Kruszelnickiemu (s. 401-410)
Robert Piłat – Polowanie na bliźniego (recenzja 30 srebrników Karola Sauerlanda) (s. 411-418)

Noty o autorach (s. 419-424)

Stanisław Gromadzki

7 odpowiedzi na “Niedługo.”

 1. Swoją drogą… Kilka dni temu zrobiłem sobie powtórkę z oglądania i czytania starych numerów Non Stopu. Fajne czasopismo to było.

  1. tak: ale nie tylko Forma, myśmy tam – przez chwilę – tworzyli Zespół. miłe uczucie i twórcze.

   1. Tak, to się wyczuwa między wierszami.

    Moja pamięć jest tu dziurawa, więc… czemu to się rozsypało? Nierentowne było?

    Pamiętam, że (chyba) po tej szalon3j 'fazie zinowej’ nagle wrócił grzeczny logotyp a potem, (po 1-2 numeracha?) pismo znikło z rynku.

    Potem pojawiło się (jako swego rodzaju kontynuacja) pismo Rock’n’roll, Pisali tam Filip Łobodziński i Krzysztof Wacławiak. To też niestety padło.

    1. przy tej inflacji — wszystko padało. długo opowiadać. jeden obrazek Lepszy niż 1000 słów.

Możliwość komentowania została wyłączona.