Pod kierunkiem nauczycielki Ewy Wawrzyniak, stworzyli 14-minutowy film, odpowiadający na pytanie „Co nam dała Solidarność”, a przedstawiający przemiany, jakie zaszły w Polsce w latach 1970-90.

– Pokazaliśmy, że „Solidarność” dała nam między innymi wolny rynek, demokrację, swobodę podróżowania, a także wyzwoliła społeczny entuzjazm – mówi Daniel Wójcicki. – W naszym filmie mówią o tym dawni działacze „Solidarności”, wykorzystaliśmy też muzykę z tamtych czasów, m.in. utwory Perfectu czy Kaczmarskiego.