Grupa młodych opozycjonistów nie poprzestała jednak na rozprowadzaniu druków ulotnych. Po zaopatrzeniu się w broń w grudniu 1972 r. planowała nawet zamach na milicjanta, do którego ostatecznie nie doszło. Egzekutorem miał być Komorowski… (…) na szczęście broń zawczasu wykryła matka jednego z kolegów, uniemożliwiając zamiary młodzieży…