Frania-1bit-600pxl-maly-Mireczek
zdjęcie w tle: NN; może Barbara, może Edmund Gonczarski. to już chyba Zatrasie, ul. Broniewskiego.
a info oczywiście na stronie „Państwo Nikt…”