(cyt.)

Konstatanty pisze:

  10.09.2013 10:33 ~fff
  wybić cha­mowi szyby i roz­kraść meble

– lud się rusza (czyli popra­wia na krze­śle przed kom­pem), wszystko można napi­sać i chwilę być Kimś (Innym — na przy­kład Pra­wie­Re­wo­lu­cjo­ni­stą!). Dzięki inter­ne­towi na tym się koń­czy :D

  makowski pisze:
  tak: Rewo­lu­cja to kolejka PIKO dzie­jów, tra­we­stu­jąc Poetę, tfu…

tak: i jeszcze z maili:

jesienno-zimowa-201

z maili z rana, d. dziś:

NN
[…] moja […] obraziła się na mnie, że działam „w podziemiu” (…), a nie wchodzę w jej autorskie […] projekty… To jest obłęd…

  makowski
  Tak; to jest obłęd. (prawie) nikogo nie interesuje współpraca — tylko to, co sam (= SAM!) robi.
  szkoda gadać […]

(kon. cyt.)
……………………
i – ponoć – piszę (aktualn. cytuję) hermetycznie. trudno; widać taki czas.
hermeneutyka Rękawiczek.

[m]

11 Odpowiedzi do “Dodajmy i podkreślmy: PIKO.”

 1. To dzisiaj se możesz pan tam w tej Warszawie popatrzeć na te manifestacje. Tylko pan uważaj bo jak który tam bedzie po piwie to może być nerwowy.

  1. faktycznie to Dziś, związki zawodowe tu u mnie gwarantowały dzień wolny nie mniejszający urlopu (de Legacja?), jak pojadę do Warszawy pokrzyczeć. Ale wolałem z fotela, niepatriotycznie, konformistycznie – wolę inne zabawy…

    1. zastanawiam się, jak to teraz wygląda?
     potrzeba istnienia wymusza zapewne: w jednym ręku bejsbol (tudzież inne formy nacisku), a w drugiej twitter (tudzież inne formy nacisku)

     i koszulka z napisem: patrzcie na mnie, jestem fajna/y*

     * chyba jednak wszystko skreślić…

     1. „Towarzysze: Doły nas naciskają…” mawiano w pzpr za Peerelu. i był w tym — semantycznie, newtonowsko i logicznie rzecz ujmując — jakiś paradox grawitacji.
      ale: czy teraz tak jest (wbrew pozorom)?

      Amerykanie, którzy stanowią górny 1 proc. najwyższych zarobków w kraju otrzymali w 2012 r. 19,3 proc. ogólnych dochodów gospodarstw domowych w USA (…) Tak dużej części amerykańskich dochodów bogacze nie zajmowali od 1927 roku, kiedy ich udział wyniósł 18,7 proc.

      a u Nas?

      1. „Ame­ry­ka­nie, (…)18,7 proc”
       W Polsce jest pod tym względem ponoć lepiej. Jest na to specjalny wskaźnik ekonomiczny.

       Dla mnie wyznacznikiem dobrego stanu „wtórnego” podziału dóbr są:
       – dzietność (na poziomie powyżej około 2,1),
       – możliwie najniższy wskaźnik zgonów w przedziale 60-90
       Te punkty oznaczają (z grubsza) dobrą opiekę medyczną, dobra politykę prorodzinną i staranną dbałość o osoby starsze.
       Dalej:
       – niski poziom zadłużenia i dobry (niski) wartościowy stosunek długu zagranicznego do krajowego (Japonia),
       – odpowiedni poziom inwestycji w infrastrukturę „wspólną” (drogi, przedszkola, szkoły, szpitale, kolej itp.) zapewniający rozwój i modernizację.
       Poza tym:
       – prosta (ale nieliniowa) skala podatkowa,
       – dobry stosunek bezrobocia rejestrowanego do faktycznego
       – niską ilość osób dziedziczących biedę.

       itp itd

       Całkiem ładna kolekcja pobożnych życzeń.

     2. „potrzeba ist­nie­nia wymu­sza zapewne: w jed­nym ręku bejs­bol (tudzież inne formy naci­sku), a w dru­giej twit­ter (tudzież inne formy nacisku)
      (podkreślenie moje)
      Kto ma władzę, ten ma informację. Kto ma informację ten ma władzę.
      Spotkajmy się na ulicy. Władza (jak i pieniądze) jest gdzie indziej.

 2. „i – ponoć – piszę (aktu­aln. cytuję) her­me­tycz­nie. trudno; widać taki czas.
  her­me­neu­tyka Ręka­wi­czek.”
  Ja tam rozumiem, co Pan pisze. Czasem muszę czytać dwa razy, ale technikę podawania treści (między wierszami) ma Pan opanowaną do perfekcji. Lata praktyki…

Komentarze są wyłączone.