czyli (…) magazyn poświęcony życiu kulturalnemu i intelektualnemu oraz tradycjom naszej części Europy nazywanej środkowo-wschodnią. W szerokim rozumieniu tego terminu.
ot, np. rozmowa z janem saudkiem:

    Czym jest dla pana erotyzm w fotografii?
    A czy erotyzm nie jest już właściwie miękką pornografią. Nie potrafię wyznaczyć granicy między jednym a drugim – czy w ogóle istnieje taka granica?
    Z wieloma z kobiet, które przedstawia pan na swoich zdjęciach, był pan związany również w życiu prywatnym. Czy było to dla pana przeszkodą czy też może pomagało?
    To zależy. Na początku znajomości to bardzo pomaga – nowa twarz, nowe możliwości, magia świeżości. Problemy zaczynają się dopiero po jakimś czasie, kiedy czar nowości mija. Stara bajka…

stara bajka: czar (= starości?) europy tu.
austro-węgry, secesja, kafka, pogranicze polsko-ukraińskie, huculi, żydzi, kawior i kaszanka, bałkany, czeski film, filmy z byłej Jugosławii, Bohumil Hrabal…
nie tylko. Petersburg podziemny i naziemny, karpaty magiczne, Gardzienice, Orkiestra św. Mikołaja…
a nadto Arvo Pärt człowiek pogranicza…
styk kultur. polecam.
ps.
Arvo Pärt vs. Coca Cola

arvo-part-vs.jpg