Skoda, Łada, Żubrówka i Gorzka żołądkowa
Ciekawe badania komsumenckie przeprowadzono w Berlinie:

    „Jednymi z popularniejszych polskich firm są Skoda i Łada”.