machina.jpg

    (…) Moje uczucia i poczucie dobrego smaku obraża codziennie poseł Giertych, (…) mimo to nie montuję akcji zmierzającej do zniechęcenia koncernów do reklamowania się w mediach, w których poseł G. wypowiada się…


od czasu, gdy 4-tą Władzę pokonały Reklamy
(i.e. Koncerny + agencje reklamowe; oraz ich wzajemne, tajemnicze powiązania…)
– nie ma już „wolnych mediów„.
a stąd: wiara w blogi, w Sieć – niewinną i nieskażoną
ale czy tak samo będzie, za parę lat – i tu? czy już tego nie widać?

    There must be some way out of this, said the joker to the thief