choć zasadniczo powinien o samochodach; ale kto u nas mówi na temat…
no to – komercha, ale fajna komercha: