Czy technika może być neutralna? Od nas wszak zależy, czy jest dobrze czy źle spożytkowana. Nóż może służyć do zabijania, ale też i do krojenia chleba. A mimo to jest to zawsze krojenie.