mis

KAŻDA SPÓŁDZIELNIA MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO NASZEGO ZWIĄZKU WYPEŁNIAJĄC PONIŻSZĄ DEKLARACJĘ
wnosimy o przyjęcie
w poczet członków Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. Jednocześnie deklarujemy wpisowe w kwocie 200 złotych oraz składkę roczną w wysokości do 0,1% przychodu Spółdzielni, nie więcej niż 3,5 tysiąca złotych.