już nie wiem kim jestem: optymistą? pesymistą?

Na wiele sposobów można odróżniać pesymistów od optymistów. Najwymowniejsza jest chyba przypowiastka przedwojennego śpiewaka Jana Kiepury, który pesymistami nazywał mężczyzn, bojących się, że wszystkie kobiety zdradzają, a optymistami tych, którzy na to liczyli.