Cusz tutej słychać na dzielnicy.W ogulności mniasto postawiło kilka skronuw pszeciw bąbowych oras obłorzyło się sementem. Prezydont siedzi wysoko i wje wiencej jak zwykła luckoś wienc chyba wojna beńdzie. Muszą jeszcze tylko obłorzyć sement sementem bogdysz za słaby dali i jak deszczyk pada to luckoś się topi. 

„Jak sie otnaleść jak sie niezgubiło”