Nawet w nauce prawidłowa odpowiedź nie jest drogą do uznania, jeśli prawda jest sprzeczna z dominującym paradygmatem…

Komentarz Dmitra Orlova na temat prezentacji Dennisa Meadowsa