Obraz kontrkultury hipisowskiej pokazany został na toruńskiej wystawie w wymiarze lokalnym, obejmującym tereny wchodzące obecnie w skład województwa kujawsko-pomorskiego.