…zapoczątkowanej przez nasze Elity. #kulturaniepodległa, tak. + Warto być uczciwym.
mr m.