A ponieważ wykładnia językowa jest niewystarczająca…

(swoją drogą zwrot „wykładnia językowa jest niewystarczająca” wydaje mi się cudnym eufemizmem na „autorzy konstytucji byli analfabetami nie posługującymi się językiem polskim na tyle sprawnie, aby do nazywania różnych pojęć użyć różnych sformułowań”)
Logik Czyta Konstytucję RP