Badania archeologiczne miesiąc na terenie z kilkumetrową startygrafią warstw?

Bardzo dziwne…… nie wierzę, by konserwator pozwolił na około miesięczne badania w miejscu, gdzie stratygrafia sięga końca XIII wieku. Albo autorka tekstu się pomyliła albo: „sorry takiego mamy konserwatora”. Po akcji na Wyspie to już we wszystko uwierzę…..