Bydgoska izba uznała jednak, że ciastka mrożone nie mogą być opodatkowane według takiej samej stawki VAT, jak ciastka rozmrożone.

  (…) w opisie konkursu zapisano, że postoczniowa, przemysłowa przestrzeń, strajki, które rozegrały się na terenach Stoczni im. Lenina, „pozwalają na utrzymanie zdecydowanie politycznego charakteru miejsca z odwołaniem do etapów współczesnej historii aż do dni dzisiejszych”.

Wyższe wykonanie deficytu to efekt niższych od założonych dochodów budżetu. (…) Wydatki budżetu idą za to zgodnie z harmonogramem.

5 odpowiedzi na “klub krajowej prasy i książki.”

 1. Wiesz Pan, zamrożę swoje faktury, albo będę je wręczał w lodówce, może mniej temu mniej oddam państewku, bo i po co? Lenin byłby niedumny albo byłby, jakbyśmy go do prądu z elektrycznego podłączyli i wosk by zeń spłynął i poprowadziłby nas do nowej rewolucji.

 2. A bogdyż nie Gospodarujujecie się dobrze, Obywatele…

  oszczędności Hanny Gronkiewicz-Waltz zwiększyły się o 400 tys. zł w porównaniu z poprzednim rokiem.

  i rozdejść się: na Uniwersytety! marsz.

  1. ps.

   W przypadku braku zgłoszenia zmiany wpisu do CEIDG, przedsiębiorca może zostać wezwany przez Ministra Gospodarki do dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod groźbą wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru. Minister Gospodarki ma też możliwość sprostowania wpisu, który zawiera oczywiste błędy. Za nieprawidłowe lub niepełne dane przedsiębiorcy grożą również sankcje karne w postaci grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 2. W praktyce jednak takie kary są rzadko stosowane.

   1. (cyt.)

    MINISTERSTWO GOSPODARKI
    Strona główna › Tworzenie lepszego prawa › Najczęściej zadawane pytania
    Ministerstwo Gospodarki wypełniając swoją misję stworzenia najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej, podjęło inicjatywę publikowania odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców dotyczących procesu zakładania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce.
    (…)

    (przerwa w cyt.)
    i Pytanie nr 1.
    (ostatnie, z dn. 2013-04-22)

    Jakie są warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zabezpieczenia ratowniczego pływalni?

    (i pyt. ostatnie)

    Na jakich zasadach obywatel Kamerunu może podjąć działalność gospodarczą w Polsce?

    (kon. cyt.)

Możliwość komentowania została wyłączona.