nepomuki

czyli figury św. Jana Nepomucena; na mostach. sporo informacji tu; oraz ciekawe 2 mosty z dolnego śląska (stary + nowy) tutaj (1980).

    Na cokołach noszących figury Jana Nepomucena odnaleźć można często inskrypcje fundacyjne, zawierające zwykle pobożną maksymę lub pochwałę fundatora w języku łacińskim, niemieckim lub polskim.
    Jeśli zauważycie, że niektóre z liter są wyróżnione, to spróbujcie odczytać je jako cyfry. Ich suma określi datę ufundowania, wykonania lub – rzadziej – renowacji rzeźby. Każda ze „specjalnych” liter nie może wystąpić bez swego liczbowego kontekstu. Przykład obliczeń podaję poniżej (Wrocław). Cały pomysł jest bardzo barokowy…

Kult, aczkolwiek chrześcijański, obrósł wieloma obrzędami ludowymi o reminiscencjach nawet z czasów pogańskich. Do obrzędowości należą charakterystyczne Wodne Procesje, czy Święto Pokazania Języka.