no, powiedzmy: antymuzułmańska.
z dedykacją dla pana Jah.

CXXV
La bataille est e merveillose e grant.
Franceis i ferent des espiez brunisant.
La veïssez si grant dulor de gent,
Tant hume mort e nasfret e sanglent!

    Bitwa jest cudowna i wielka. Francuzi walą ciemnymi kopiami. Gdybyście widzieli tyle cierpień, tyle ludzi nieżywych, rannych, okrwawionych! Leżą kupami, twarzą ku niebu, twarzą ku ziemi…

Rolandfolio1-2.jpg

……………………………………………………

tatarzy pod legnicą, arabowie w hiszpanii, konkwista, rekonkwista, morze śródziemme, turcy pod wiedniem, anglicy (i napoleon) w egipcie, „socjalizm” arabski, nasser, serbia i kosowo, chomeini, terroryzm, islamizacja europy…
(i nie bez związku z „europeizacją”; takiego np. Iranu
to ledwie kilka stuleci! mgnienie oka.
pieśń o Rolandzie; w każdym języku świata.

Wydarzenia przedstawione są w sposób nieco odbiegający od prawdy historycznej, a znaczenie bitwy zostało wyolbrzymione dla osiągnięcia efektu…

to tak, jak w dzisiejszych mediach, prawda?