z przykrością stwierdzam, iż nie interesuje Was za bardzo los Narodu. dlatego nie przedstawię Wam mej najciekawszej koncepcji, dot. najnowszych a tragicznych dziejów narodu — tj. koncepcji „bliźniaczego zamachu”. nie, nie dowiecie się, iż zamachy były dwa; to jest: jeden ten, o którym wiecie — a drugi…
nie. nic więcej bez adwokata nie powiem. jeszcze…



…………………….

– Ale jak rozumiem wtedy trzeba by uderzyć w największych zwolenników władzy, czyli biurokrację, którą ta władza nieustannie produkuje. Znacznie łatwiej jest populistycznie uderzyć w artystów i twórców…

a kto by tam zwracał uwagę na 1% (Narodu).
zdrowe 99%… (= a w tym: Katolickich Urzędników Państwowych — tzw. KUP)
to jest naród właściwy. i konsumujący i produkujący…
Naród z Partią.
nierozerwalny.
jak rękawiczki niezgubione…
(w jednym srały błocie albo stały domu, gdyż mnie się już wszystko pop.)
…………………….
i byłem wczoraj patrzeć, jak Nauka kwitnie.
a nawet, na koszt podatnika (NCK) dostałem kawę.
czarną, bez cukru.
sztuk jedna.
(bez proszenia dostałem, ot, zaraz przy wejściu. za sam fakt.)
tak: słuszną Linię ma nasza Władza, z podkreśleniem: nasza…
(gdyż) przed Nią – staliśmy krok nad przepaścią, wiadomo.
a teraz zrobiliśmy.

7 odpowiedzi na “jak para rękawiczek w kółko gubionych na Sznurze.”

   1. oraz przerobiłem pow. Wpis — na wiersz Antypaństwowy. teraz idzie Tak: prawie tak samo, ale.

    jak para rękawiczek w kółko gubionych na sznurze

    a kto by tam zwra­cał uwagę na 1% narodu
    zdrowe 99%…
    a w tym kato­lic­kich urzęd­ni­ków pań­stwo­wych 
    tak zwanych kup.
    to jest naród wła­ściwy. i kon­su­mu­jący i pro­du­ku­jący…
    naród z Par­tią.
    nie­ro­ze­rwalny.
    jak ręka­wiczki nie­zgu­bione…
    w jed­nym srały bło­cie
    albo stały domu
    gdyż mnie się już wszystko pop.

Możliwość komentowania została wyłączona.