9 thoughts on “a skoro o…

      1. makowski

        pozatem; nie wiem, czy Autor (wnętrza) byłby zachwycony, nazwaniem (jego zewnętrza wnętrza) – „ładnym”. a może nawet wiem