„Biurokracja zaniknie” – zapowiedział Ivar Tallo, szef Akademii E- Gouvernance w Estonii, wywołując wśród słuchaczy szmer niedowierzania.
i u nas.
szmer? nie, huk.
spadłem z krzesła.