Tag: WSM

bajki

Piąteczek.

zaś fragment zdjęcia w tle: stamtąd — a dokładniej ze zdjęcia w: „Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Sprawozdanie z działalności w roku 1938”. Wydawnictwo W.S.M., Warszawa (1939).