w kółko to samo: no to się Sama zacytuję z 2004, a co? nie mogę?!? a Pan tu nie stał…

(…) • z cyklu… mar­ty­ro­lo­gie, legendy, baśnie Dopiero kolejny zryw „Soli­dar­no­ści” w 1989 r. pogrze­bał osta­tecz­nie sys­tem komu­ni­styczny… (hmmm… jak to mówił Sło­nim­ski, jak przy­szedł…

Zobacz więcej w kółko to samo: no to się Sama zacytuję z 2004, a co? nie mogę?!? a Pan tu nie stał…