…i żeby nie było tu samych nekrologów:

…jak ostatnio – to żart (?) taki:1. zdjęcie z 1979 roku, moje – jest tego więcej;2. (spory acz zasadniczy) fragment rysunku Zbigniewa Makowskiego (z 1989…

Zobacz więcej …i żeby nie było tu samych nekrologów:

zlikwidować wydział Historii (zamienić na wydział Prawa i po kłopocie).

to tylko notatki. Sąd uznał, że pozwani mają za to przeprosić, gdyż narusza to ich prawo do dobrej pamięci po zmarłym. Jak mówiła sędzia Jolanta…

Zobacz więcej zlikwidować wydział Historii (zamienić na wydział Prawa i po kłopocie).