„Dzisiejsze systemy walutowe to mechanizmy służące wywłaszczaniu obywateli na rzecz elit rządzących i banków.”

Współczesna Republika Federalna Niemiec to, według nich, „DDR light”, z której emigruje coraz więcej zdolnych ludzi, nie zamierzających żyć w „socjalistycznym raju”. W ostatnich latach…

Zobacz więcej „Dzisiejsze systemy walutowe to mechanizmy służące wywłaszczaniu obywateli na rzecz elit rządzących i banków.”

„But the bankers are not the only ones. There must be repercussions for the European Union bureaucrats and politicians who…”

Bloomberg took a look at statistics from the Bank for International Settlements, and worked out that German banks loaned out a staggering $704 billion to…

Zobacz więcej „But the bankers are not the only ones. There must be repercussions for the European Union bureaucrats and politicians who…”