• But connecting the iPod to your computer isn’t always simple – especially if your computer runs Windows.

• ma być – czy ma nie być?
(bo nie wiem: czekać? czy iść stanąć w kolejce po iPoda…)

• i tytuł tygodnia (chyba)
Man raided by armed cops for using wrong browser