• zdrada, panowie!
mac Mini mini-PC? a no, zobaczymy…
No matter how much cash you have you can always make us common folk feel good by being ’stupider’ than us

• duma była zawsze mocną stroną Japończyków:
„We take pride in the fact that the portable audio market is a market that Sony created so we must rebuild our presence in this market,” CFO Katsumi Ihara said.
sęk w tym korzeniu taki, że to mówi facet od F (inansów) – a nie od produktów. tamci nic nie mówią, tylko się zwalniają. ale… do 2-ch razy sztuka?

• lalka Barbie jako mp3 player?

(i proszę tantiemy od tego pomysłu.)

• i suplement do dyskusji o patentach: po czyjej stronie jest GW?

• a teraz część artystyczna naszej konferencji:
„Shopping becomes politics in the 21st century,” he said.