Tu: w Jarocinie (1985); żal zawsze – ale i bo…
mr m.