Tu: w Kołobrzegu, 1983 rok, właśnie jakiś piecyk się nieco zapalił… Jurek? Jeden z najsympatyczniejszych ludzi w tej branży wtedy i zawsze prawie uśmiechnięty…
mr m.