Elbląg (2019), teren dookoła galerii El (1962);  w budynku dawnego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny, d. klasztor dominikanów. Dużo ładnych fragmentów – choć przykra jednak ta celowa i świadoma desakralizacja peerelowska, jakem agnostyk…
mr m.

Doskonały przykład gotyckiej dwunawowej świątyni w typie charakterystycznym dla budownictwa zakonów żebrzących w Państwie Zakonnym. Jeden z pierwszych kościołów ceglanych, jaki powstał na terenie ziem pruskich. Jego prezbiterium zaliczane jest do najstarszych murowanych budowli w państwie krzyżackim.

Kościół dominikański pw. Najświętszej Marii Panny