Mur cmentarza żydowskiego w Warszawie, narożnik, 15 września (wigilia Jom Kipur); czyli dziś.
mr m.