W lutym i marcu 1945 roku wskutek walk Armii Czerwonej z wojskami hitlerowskimi śmierć (likwidacja tzw. kotła braniewskiego) poniosły tysiące cywili, w przeważającej części uchodźców z Prus Wschodnich. Liczyli oni na ewakuację drogą morską z Mierzei Wiślanej, a ponieśli śmierć podczas bombardowania Braniewa oraz skutego lodem Zalewu Wiślanego.
20 marca 1945 roku oddziały 5 armii pancernej gwardii, 48 armii i 50 armii 3 Frontu Białoruskiego pod dowództwem marszałka Aleksandra Wasilewskiego przełamały opór wojsk hitlerowskich i zajęły Braniewo (patrz: operacja wschodniopruska. W wyniku walk Braniewo zostało zniszczone (w 85%)…
(…)
Strukturę społeczną miasta charakteryzuje duży udział formacji mundurowych.

(wikipedia)