…bo trochę żal, że zmarnowano (no: kto? I dlaczego…) to wydawnictwo, ech.
Tu: okładka (2 kolory pantone tylko) i zdjęcie do niej: Bazylika kolegiacka Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wiślicy w trakcie konserwacji (1975)
mr m.