Pierwszy wokalista grupy DAAB; jeden z pierwszych składów (1983). Piotr w środku.
mr m.