Paweł „Kelner” Rozwadowski (1962-2020)

tylko 2 strony – oraz kolorowa wer. tego zdjęcia z lewej: „Obok albo ile procent Babilonu” (mr makowski i Michał Szymański, 2010; str 366); do tego – jakieś inne… więcej nic.

mr m.