…zostają: plamy, barwy, kształty. Treść? No, dobra, nieco: na przykładmartwe natury”.
dobranoc Państwu
mr m.