Prawie go nie znałem, dla pamięci zapisać. Tu jakieś zdjęcie z efemerycznego składu Johna Portera, nawet kolor jakiś… Sala „Riviery”. Od lewej Krzysztof Ścierański, Winicjusz Chróst, Jerzy Piotrowski, Paweł Ścierański, John Porter.
mr m.