Tu, na mym zdjęciu z Jackiem, zawsze to foto lubiłem – ale zawsze protestowała, gdy chciałem je dać do jakiegoś wydawnictwa
(GAD Records: pamięta pan Michał?)
mr m.