„Nieprzyznawanie mi Nobla stało się skandynawską tradycją; odkąd się urodziłem, nie mieli mi go wręczyć” – powiedział kiedyś (J.L. Borges).

Odtajnione archiwa…”