…w formacie 140 x 190 mm². Dziesięć lat, jakiś wynik.
mr m.

PRZYPISY:
¹ – w pewnym sensie: dwie, może trzy tylko 100% moje;
² – w pewnym sensie: „Bob Neveselý” musiał być większy, bo śruby.